Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την καταβολή δαπανών αλληλογραφίας,έγκριση της δαπάνης, ψήφιση- διάθεση της πίστωσης και ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

036

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

15/02/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: