Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την καταβολή δαπανών έκδοσης καρτών καυσαερίων, έλεγχο ΚΤΕΟ και βεβαιώσεις ταχογράφων, για τα οχήματα του Δήμου, ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

105

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

01/06/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: