Έγκριση πρακτικού της πλειοδοτικής Δημοπρασιών για την εκμίσθωση του δημοτικού αγροτεμαχίου υπ αριθ. 407βγ στην οδό Πόντου στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

104

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

01/06/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: