Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την καταβολή δαπανών έκδοσης καρτών καυσαερίων και έλεγχο ΚΤΕΟ για τα οχήματα του Δήμου, έγκριση της δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

031

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

27/02/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: