Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την καταβολή δαπανών έκδοσης καρτών καυσαερίων και έλεγχο ΚΤΕΟ για τα οχήματα του Δήμου, ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

056

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

21/04/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: