Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την καταβολή δαπανών έλεγχου ΚΤΕΟ-ΚΕΚ και βεβαιώσεις ταχογράφων για τα οχήματα του Δήμου, έγκριση της δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

120

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

29/05/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: