Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την καταβολή δαπανών έλεγχου ΚΤΕΟ-ΚΕΚ και βεβαιώσεις ταχογράφων για τα οχήματα του Δήμου και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

001

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

08/01/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: