Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την καταβολή δαπανών έλεγχου ΚΤΕΟ-ΚΕΚ και βεβαιώσεις ταχογράφων για τα οχήματα του Δήμου και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

201

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

04/09/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: