Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την καταβολή δαπανών έλεγχου ΚΤΕΟ-ΚΕΚ και βεβαιώσεις ταχογράφων για τα οχήματα του Δήμου και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

124

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: