Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την καταβολή δαπανών του περιοδικού τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ-ΚΕΚ και βεβαιώσεις ταχογράφων για τα οχήματα του Δήμου και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

234

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: