Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την καταβολή των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων του δήμου για το 2018, έγκριση της δαπάνης, ψήφιση- διάθεση της πίστωσης και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

180

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

24/07/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: