Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την καταβολή των τελών χρήσης μηχανημάτων έργων του δήμου για το 2019 και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

131

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

26/06/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: