Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

145

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

03/09/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: