Σύσταση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες ελέγχου ΚΤΕΟ.

Αριθμός Απόφασης:

82

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

29/04/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: