Σύσταση Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

150

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

23/08/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: