Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής.

Αριθμός Απόφασης:

149

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

23/08/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: