Σύσταση Εντάλματος προπληρωμής, ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

161

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

27/09/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: