Σύσταση εντάλματος προπληρωμής, ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου για δαπάνες μετατόπισης παροχών σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Αριθμός Απόφασης:

278

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

12/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: