Σύσταση προπληρωμής για την ψήφιση της πίστωσης ύψους 3.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6221.01 του προϋπολογισμού έτους 2013 για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών υπηρεσιακής αλληλογραφίας.

Αριθμός Απόφασης:

87

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

20/05/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: