Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. οικ. 2/6748/'ΛΚ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη.

Αριθμός Απόφασης:

40

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

10/02/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: