Τοποθέτηση εγκάρσιας υπερυψωμένης λωρίδας (σαμαράκι) επί της Δημοτικής οδού Κολοκοτρώνη της Δ.Ε. Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

132

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

23/08/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: