Τοποθέτηση σταθερού στύλου με ενδεικτικό φαρμακευτικό σταυρό σε κοινόχρηστο χώρο(Χατζησάββα Μαρίνα).

Αριθμός Απόφασης:

199

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

13/07/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: