Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού β’ τριμήνου 2013 – Εισηγητική Έκθεση

Αριθμός Απόφασης:

144

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

06/08/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: