Τροποποίηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου – προσθήκη νέας δραστηριότητας

Αριθμός Απόφασης:

226

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: