Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

016

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/02/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: