Κατανομή Α΄ Δόσης Λειτουργικών Δαπανών έτους 2021 για την κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών των Σχολείων της Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμπελοκήπων- Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

017

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

22/02/2021

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: