Τροποποίηση όρων δόμησης στο Ο.Τ. Γ 139 της περιοχής Δυτικού Τομέα της Δ.Κ. Κοινότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης για την κατασκευή ανοιχτού Κολυμβητηρίου μέσω ΣΔΙΤ μετά την υποβολή πρότασης προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προς την Ειδική Γραμματεία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδι

Αριθμός Απόφασης:

1

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

16/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: