Τροποποίηση προϋπολογισμού 2014

Αριθμός Απόφασης:

74

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

25/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: