Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» αρ.μελ.52/11 και προϋπολογισμό 12.608,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

73

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

25/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: