Τροποποίηση Προϋπολογισμού για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» αρ. μελ 53/2011 (Κ.Α.Ε. Υ-0053-11).

Αριθμός Απόφασης:

213

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

26/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: