«Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 136Α της Δ.Κ. Αμπελοκήπων με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος χώρου για ανέγερση κτιρίων Γυμνασίου – Δημοτικού Σχολείου και χώρου πρασίνου και το χαρακτηρισμό τους ως χώρο Πλατείας – Παιδικής χαράς - Πεζοδρόμου».

Αριθμός Απόφασης:

011

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

03/12/2018

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: