Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 48/2011 ΑΔΣ ( Κανονισμός Καθαριότητας).

Αριθμός Απόφασης:

16

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

23/07/2013

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: