Τροποποίηση σύμβασης με αντικατάσταση υλικών στα πλαίσια της σύμβασης του υποέργου 3 « Προμήθεια οπτικοακουστικών μέσων» της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠ-Ν» και ΟΠΣ 296085

Αριθμός Απόφασης:

237

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

12/07/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: