Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2019.

Αριθμός Απόφασης:

184

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

23/07/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: