Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022.

Αριθμός Απόφασης:

144

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: