Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ένταξη έργων ΕΣΠΑ με απόφαση χρηματοδότησης.

Αριθμός Απόφασης:

276

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

21/10/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: