Τροποποίηση της §α του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. 242/2013 Κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».

Αριθμός Απόφασης:

190

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

14/06/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: