Τροποποίηση της 1/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθμός Απόφασης:

117

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: