«ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΣΗ ΠΟΛΕΟΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΟΥ “Μ. ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ” ΣΥΜΦΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΙΟΥ (ΓΠΣ) ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΝ» (Αρ. Μελ. : 8/2015)

Αριθμός Απόφασης:

118

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: