Τροποποίηση της 359/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών κοινόχρηστων χώρων έτους 2013.

Αριθμός Απόφασης:

47

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

10/02/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: