Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής (καλής εκτέλεσης) έργων για το έτος 2013 αξίας:

Αριθμός Απόφασης:

48

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

10/02/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: