Τροποποίηση της 57/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης και σύσταση ενός νέου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί – ΚΑΠΗ, Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης»).

Αριθμός Απόφασης:

201

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: