Τροποποίηση της Α.Δ.Σ. 330/2015 (μετά την έκδοση του ΦΕΚ 48/Β/20-1-2016)

Αριθμός Απόφασης:

068

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: