Τροποποίηση της αριθ. 70/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής - Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για έργα προϋπολογισμού έχρι το ανώτερο όριο της 2ης τάξης του Μ.Ε.Ε.Π., για το 2011».

Αριθμός Απόφασης:

192

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: