Τροποποίηση της αριθ.ΑΔΣ 52/2011 « περί συγχώνευσης των σχολικών επιτροπών των πρώην Δήμου Αμπελοκήπων και Δήμου Μενεμένης», και συμπλήρωση αυτής με την υπαγωγή στην σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκ/σης Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης του νεοϊδρυθέντος 6ου Νηπιαγωγείου Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

243

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

28/08/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: