Τροποποίηση της με αριθμό 363/16 απόφασης Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης:

020

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

22/01/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: