Τροποποίηση της με αριθμό 364/16 απόφασης Δ.Σ.

Αριθμός Απόφασης:

021

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

22/01/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: