Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης» με αρ. μελ.: 64/2014 προϋπολογισμού: 633.783,00 € σύμφωνα με την 291/2015 Πράξη του Ε΄ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου

Αριθμός Απόφασης:

383

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: