ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙ)ΣΗΣ της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» Αρ. μελ. : 97/2013 και Προϋπολογισμός : 436.217,00€

Αριθμός Απόφασης:

384

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: