Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 288/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον χαρακτηρισμό ακινήτου ως μη χρησιμοποιημένου για χρόνο προ της υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 1 του Ν.3345/2005.

Αριθμός Απόφασης:

368

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

29/11/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: